“Second opinion-day”

“Second opinion-dag” 

Dette er en dag da jeg kommer til din klinikk og ser på aktuelle pasienter sammen med deg og  dine kollegaer. Målet er å se pasienten med nye øyne og eventuelt komme med nye innspill, både for læring og for å bidra til at bedringsprosessen til pasienten kan utvikles. Denne dagen kan også kombineres med hospitering på Ganddal terapi & trening og oppfølging via telefonsamtaler. Ta kontakt for et “pakke tilbud” som passer for deg og din klinikk.