Skulder Kurs

Skulder kurs med live pasientdemonstrasjoner 

massage

Skulder dag 1 

Første kursdag har fokus på scapuladysfunskjoner og scapulas innflytelse på skulderproblematikk. Kurset kombinerer «motor control» med inspirasjon fra bla Shirley Sahrman, manuelle teknikker og moderne smertevitenskap. Målsetningen er å gi forståelse av når scapuladysfunksjoner og bevegelsesmønster er relevant og når man bør vekte ned detaljert undersøkelse og heller ha et større biopsykososialt perspektiv. Teknikker på behandling av relevante scapuladysfunksjoner vil bli demonstrert samt spesifikk trening og aktuelle hjemmeøvelser.  Det vil bli gitt flere pasientdemonstrasjoner på video, kliniske tips og “clinical reasoning” ut fra forskjellige diagnoser og tester.

I tillegg vil det bli 2-4 pasientdemonstrasjoner i løpet av kursdagene der en kan reflektere og diskutere rundt undersøkelse og behandling i etterkant. 

For kursdeltagere med passord: Skulder dag 1 videoer

 

Skulder dag 2

Kursdag 2 vil diskutere globalt fokus i rehabilitering med involvering av under ex, bekken og rygg. Bakre instabilitet er ofte oversett i skulderbehandling. Vi vil gå gjennom relevante tester som kan gi oss svar på når bakre instabilitet er et problem. Det vil bli gjennomgang av rehabilitering av både bakre og fremre instabilitet. I motsatt ende vil vi også se på de stive skuldrene – deriblant frozen shoulder – og hvordan vi best kan behandle disse med både øvelser og mobiliseringsteknikker. Det blir også en gjennomgang av tapeteknikker og «hands on teknikker. Vi vil også diskutere når MR og kirurgi er relevant for den smertefulle skulderen. 

I tillegg vil det bli 2-4 pasientdemonstrasjoner i løpet av kursdagene der en kan reflektere og diskutere rundt undersøkelse og behandling i etterkant.

massage

For kursdeltagere med passord: Skulder dag  2 videoer

 

 

TIMEPLAN – Dag 1

9-10.00 Moderne smertevitenskap og biomekanikk. Kan det forenes?

10-11.00  Når er scapula relevant?  – Pasientvideoer

11-12.00  Hvilke øvelser funker for skulder? – Bruk øvelser som et testbatteri

12-13.00 Hva gjør vi med den vanskelige skulderpasienten? – «Hjernetrening»

13-14.00  Hvilke skulder  tester bør vi ta? – Det enkle er ofte det beste

14.oo- 15.00 Live pasient demonstrasjon

15.00 – 16.00  Refleksjon/diskusjon rundt pasientdemonstrasjon

 

TIMEPLAN – Dag 2

9.-10.00 Skulder rehabilitering med globalt fokus

10-11.00 Fremre og bakre instabilitets- problematikk og rehabilitering 

11-11.30 Gradert biceps og gradert supraspinatus trening/Test – retest regime eller «Symptom modification»

11.30-12.00  Mobiliseringsregime for stiv skulder.  Hva gjør vi med frozen shoulder?

13-13.30 Teipeteknikker for skulder og skulderbue

13.30.-14.00 Hvem skal rehabiliteres og hvem skal ha kirurgi

14.-14.30 Live pasient demonstrasjon

15.00- 16.00 Refleksjon/diskusjon rundt pasientdemonstrasjon

https://youtu.be/z0-fzwNwrtI 

 

 

 

 

SAGT OM KURSENE FRA TIDLIGERE KURSDELTAGERE – TESTEMONIALS:

Anbefaler kurset til Sigbjørn Hjorthaug for alle som interessert i god
veiledning på undersøkelsesmetodikk, bevegelsesanalyse og konkrete tiltak
for ulike problemstillinger når det gjelder skulder.
Man blir uten tvil tryggere på seg selv etter disse kursene. (Monica Oseland, fysioterapeut «Skulderverkstedet», Halden)

 

* inspirerende og trygt å lære fra en som har mye erfaring og kunnskap.

* Nyttige og gode teknikker som kan bli brukt umiddelbart i daglig praksis.

* Kursmateriallet – samlet grundig, nyttig og relevant informasjon. (Roma Rasmussen, fysioterapiklinikken, Stavanger)

 

Som skulderkirurger har vi under spesialiseringen mest fokus på det rent teknisk operasjonsmessige, samt spesifikke teser for glenohumeral patologi. «Fysiokurs» har fokus på utvidet undersøkelsesteknikk, scapulastabilitet og –motorikk, som har vært særdeles nyttig for en ortoped. I tillegg, kanskje like viktig, blir jeg mer kjent med interesserte fysioterapeuter, som er helt essensielle samarbeidspartnere for en skulderkirurg. (Svein Austdal, overlege skulderkirurgi, Stavanger Universitetssykehus)

 

«Skulderkursene har vært veldig lærerike og nyttige for min praksis! Jeg har lært å se skulderplager i et mer funskjonelt perspektiv.
Relevant teori, mange video kasus og mye praktisk øving, gjør at en får en god forståelse og trygghet i løpet av kurset.
Jeg bruker øvelser og teknikker fra kurset i behandlingen av skulderpasienter med god effekt!» (Lene Ims Vold, fysioterapeut på Forsand)