Cervikal Kurs

Kurs i klinisk undersøkelse og behandling av cervikalcolumna.

 

Dette er et svært praktisk og klinisk relevant kurs som involverer hele den biopsykososiale modellen.

Vi kommer til å diskutere både psykososiale faktorer og smertevitenskap, kommunikasjon og «the evidence based approach».

Cognitive Functional Therapy er oftest brukt på lumbalen, men vi kommer til å implementere dette konseptet også på cervikal. I tillegg vil vi snakke om når holdning, bevegelsesmønster og skulderbue kan være relevant i undersøkelse og behandling.

Vi kommer også til å ta opp tema som svimmelhet, whiplash, visualisering og speilterapi, hodepine og røde flagg.
Aktuelle «hands on» teknikker og leddmobiliseringer vil bli gjenomgått. Det vil bli gitt kliniske tips, pasientdemonstrasjoner på video og «clinical reasoning» ut fra forskjellige diagnoser og tester.


Kursdeltagere får 6 måneder tilgang til online videoer av øvelser og teknikker fra kurset

For kursdeltagere med passord: Cervikal videoer

 

 

TIMEPLAN – DAG 1 

13.00 – 13.30 Psykososiale faktorer og smertevitenskap

13.30-14.00 Evidence based approach

14.00-14.30 Kommunikasjon

15.30-16.00 Cognitive Functional Therapy og cervikal

16.30-17.00 Holdning og cervikal

17.00-18.30 Bevegelsesmønster og cervikal

18.30-20.00 Skulderbue og scapulas innflytelse på cervikal

 

TIMEPLAN – DAG 2 

09.00.-09.30 Spørsmål – repitisjon fra dag 1

09.30-10.30 Svimmelhet – «Sensory motor impairment»

13.00-11.00 Whiplash

11.00-12.00 Visualisering og speilterapi

12.30-13.30 Hodepine

13.30-14.30 Hands on teknikker

14.30-15.00 Kirurgi og radiologisk undersøkelser