Kne kurs

Kurs i undersøkelse og behandling av kne

Kurset kombinerer «motor control» med inspirasjon fra bla. Shirley Sahrman med moderne smertevitenskap, manuelle teknikker og div. teipeteknikker for å kunne gi raskest mulig effekt i pasientbehandlingen.

Kne bildeHovedmålet med kurset er å justeret bevegelsesmønster for kne og nærliggende ledd slik en kan ta  «roten» til knesmertene. Bevegelsesdiagnoser som vil bli gjennomgått er tibiofemoralt rotasjonassyndrom med valgus eller varus mønster, kneekstensjonssyndrom og hyperekstenssjonssyndrom. Teorier, undersøkelse og behandling for patellafemoralt syndrom vil også bli diskutert. Tips til korreksjon av funksjonelle aktiviteter og hjemmeøvelser vil bli gjenomgått kombinert med  aktuelle triggerpunktteknikker, mobiliserings og fasiliteringsteknikker.

Velkommen til et svært klinisk relevant knekurs

 

For kursdeltagere med passord klikk her:  Kursvideoer fra knekurs