Skulder Kurs Trinn 3

KURS I KLINISK UNDERSØKELSE OG BEHANDLING AV SKULDER

 

TRINN 3

Skulder Trinn 3 kurset har fokus på clinical reasoning og utvikle klinisk ekspertise som kan defineres som å gjøre «RETT TILTAK, TIL RETT PERSON, TIL RETT TID»

massage

Rent praktisk vil dette kurset gi en kort repitisjon av Trinn 1 og 2 kursene før vi undersøker 2 pasienter i plenum og diskuterer aktuelle øvelser og behandlingstiltak. Vi vil deretter ta in 4 pasienter som blir undersøkt gruppevis av kursedeltagerne. Pasientens aktuelle dysfunksjoner, bevegelsesmønster og de aktuelle øvelses og beh. teknikkene vil bli presentert for resten kurseltagerne ved hjelp av videosnutter som er tatt underveis. Funn og tiltak vil bli diskutert i plenum.