Skulder Kurs Trinn 2

Kurs i klinisk undersøkelse og behandling av skulder

 

Trinn 2

Skulder trinn 2 kurset vil diskutere globalt fokus i rehabilitering med involvering av under ex, bekken og rygg. En annen diskusjon som vil bli tatt opp er når kirurgi er indisert istedet for rehabilitering.  I tillegg vil følgende tema bli undervist:

massage

  1. Rehabilitering av fremre og bakre instabilitet
  2. Gradert trening av supraspinatus og biceps
  3. Øvelsesregime for cuff rupturer hos eldre
  4. Humerus bevegelsesdiagnoser og behandling
  5. Test/Retest regime for skulderbehandling
  6. Mobiliseringsteknikker for skulder
  7. Teipeteknikker for skulderbue

For kursdeltagere med passord: Skulder Trinn 2 videoer

 

TIMEPLAN – Skulder Trinn 2

9.-10.00 Skulder rehabilitering med globalt fokus

10-11.00 Gjennomgang av humerus bevegelsesdiagnoser. Praktisk demo og øving.

11-11.30 Hvem skal rehabiliteres og hvem skal ha kirurgi

11.30-12.00 Gradert biceps og gradert supraspinatus trening

13-13.30 Teipeteknikker for skulder og skulderbue

13.30.-14.00 Fremre og bakre instabilitets- problematikk og rehabilitering

14.-14.30 Test – retest regime eller «Symptom modification»  

15.00- 16.00 Mobiliseringsregime for stiv skulder.  Hva gjør vi med frozen shoulder? 

 

 

SAGT OM KURSENE FRA TIDLIGERE KURSDELTAGERE – TESTEMONIALS:

Anbefaler kurset til Sigbjørn Hjorthaug for alle som interessert i god
veiledning på undersøkelsesmetodikk, bevegelsesanalyse og konkrete tiltak
for ulike problemstillinger når det gjelder skulder.
Man blir uten tvil tryggere på seg selv etter disse kursene. (Monica Oseland, fysioterapeut «Skulderverkstedet», Halden)

 

* inspirerende og trygt å lære fra en som har mye erfaring og kunnskap.

* Nyttige og gode teknikker som kan bli brukt umiddelbart i daglig praksis.

* Kursmateriallet – samlet grundig, nyttig og relevant informasjon. (Roma Rasmussen, fysioterapiklinikken, Stavanger)

 

Som skulderkirurger har vi under spesialiseringen mest fokus på det rent teknisk operasjonsmessige, samt spesifikke teser for glenohumeral patologi. «Fysiokurs» har fokus på utvidet undersøkelsesteknikk, scapulastabilitet og –motorikk, som har vært særdeles nyttig for en ortoped. I tillegg, kanskje like viktig, blir jeg mer kjent med interesserte fysioterapeuter, som er helt essensielle samarbeidspartnere for en skulderkirurg. (Svein Austdal, overlege skulderkirurgi, Stavanger Universitetssykehus)

 

«Skulderkursene har vært veldig lærerike og nyttige for min praksis! Jeg har lært å se skulderplager i et mer funskjonelt perspektiv.
Relevant teori, mange video kasus og mye praktisk øving, gjør at en får en god forståelse og trygghet i løpet av kurset.
Jeg bruker øvelser og teknikker fra kurset i behandlingen av skulderpasienter med god effekt!» (Lene Ims Vold, fysioterapeut på Forsand)