Skulder Kurs

Kurs i klinisk undersøkelse og behandling av skulder

 

massage

Skulder dag 1 har fokus på scapuladysfunskjoner og scapulas innflytelse på skulderproblematikk.

Kurset kombinerer «motor control» med inspirasjon fra bla Shirley Sahrman, manuelle teknikker og moderne smertevitenskap. Målsetningen er å gi forståelse av når scapuladysfunksjoner og bevegelsesmønster er relevant og når man bør vekte ned detaljert undersøkelse og heller ha et større biopsykososialt perspektiv. Teknikker på behandling av relevante scapuladysfunksjoner vil bli demonstrert samt spesifikk trening og aktuelle hjemmeøvelser. Aktuelle triggerpunktteknikker og leddmobiliseringer vil bli gjenomgått. Det vil bli gitt flere pasientdemonstrasjoner på video, kliniske tips og “clinical reasoning” ut fra forskjellige diagnoser og tester.

Velkommen til et skulder kurs som ser på årsaks- sammenhenger der en ønsker ta “roten” til problemene i stedet for bare å fokusere på symptomer som ofte er sluttproduktet av dårlig bevegelsesmønster, smerte «output» og psykosiale faktorer.

For kursdeltagere med passord: Skulder dag 1 videoer

 

Skulder dag 2 vil diskutere globalt fokus i rehabilitering med involvering av under ex, bekken og rygg. En annen diskusjon som vil bli tatt opp er når kirurgi er indisert istedet for rehabilitering.  I tillegg vil følgende tema bli undervist:

massage

  1. Rehabilitering av fremre og bakre instabilitet
  2. Gradert trening av supraspinatus og biceps
  3. Øvelsesregime for cuff rupturer hos eldre
  4. Humerus bevegelsesdiagnoser og behandling
  5. Test/Retest regime for skulderbehandling
  6. Mobiliseringsteknikker for skulder
  7. Teipeteknikker for skulderbue

For kursdeltagere med passord: Skulder dag  2 videoer

 

 

TIMEPLAN – Dag 1

9-10.00 Moderne smertevitenskap og biomekanikk. Kan det forenes?

10-11.00 Praktisk demonstrasjon og øving på div. scapula reposisjons tester

11-12.00 Scapula fokus og pasientvideoer

13-14.00 Praktisk demonstrasjon og øving på spesifikke øvelser for serratus anterior, trapezius og rotator cuff

14.oo- 15.00 Praktisk demonstrasjon og øving på de meste relevante skuldertestene

15.00 – 16.00 Praktisk demonstrasjon og øving på manuelle teknikker og triggerpunktbehandling i skulderbuen

16.00-16.30 Tips til forebygging, sovestillinger og aktuelle hjemmeøvelser

 

TIMEPLAN – Dag 2

9.-10.00 Skulder rehabilitering med globalt fokus

10-11.00 Gjennomgang av humerus bevegelsesdiagnoser. Praktisk demo og øving.

11-11.30 Hvem skal rehabiliteres og hvem skal ha kirurgi

11.30-12.00 Gradert biceps og gradert supraspinatus trening

13-13.30 Teipeteknikker for skulder og skulderbue

13.30.-14.00 Fremre og bakre instabilitets- problematikk og rehabilitering

14.-14.30 Test – retest regime eller «Symptom modification»

15.00- 16.00 Mobiliseringsregime for stiv skulder.  Hva gjør vi med frozen shoulder?

https://youtu.be/z0-fzwNwrtI 

 

 

 

 

SAGT OM KURSENE FRA TIDLIGERE KURSDELTAGERE – TESTEMONIALS:

Anbefaler kurset til Sigbjørn Hjorthaug for alle som interessert i god
veiledning på undersøkelsesmetodikk, bevegelsesanalyse og konkrete tiltak
for ulike problemstillinger når det gjelder skulder.
Man blir uten tvil tryggere på seg selv etter disse kursene. (Monica Oseland, fysioterapeut «Skulderverkstedet», Halden)

 

* inspirerende og trygt å lære fra en som har mye erfaring og kunnskap.

* Nyttige og gode teknikker som kan bli brukt umiddelbart i daglig praksis.

* Kursmateriallet – samlet grundig, nyttig og relevant informasjon. (Roma Rasmussen, fysioterapiklinikken, Stavanger)

 

Som skulderkirurger har vi under spesialiseringen mest fokus på det rent teknisk operasjonsmessige, samt spesifikke teser for glenohumeral patologi. «Fysiokurs» har fokus på utvidet undersøkelsesteknikk, scapulastabilitet og –motorikk, som har vært særdeles nyttig for en ortoped. I tillegg, kanskje like viktig, blir jeg mer kjent med interesserte fysioterapeuter, som er helt essensielle samarbeidspartnere for en skulderkirurg. (Svein Austdal, overlege skulderkirurgi, Stavanger Universitetssykehus)

 

«Skulderkursene har vært veldig lærerike og nyttige for min praksis! Jeg har lært å se skulderplager i et mer funskjonelt perspektiv.
Relevant teori, mange video kasus og mye praktisk øving, gjør at en får en god forståelse og trygghet i løpet av kurset.
Jeg bruker øvelser og teknikker fra kurset i behandlingen av skulderpasienter med god effekt!» (Lene Ims Vold, fysioterapeut på Forsand)