”FYSIOKURS” ER ET KURSTILBUD FOR TERAPEUTER SOM ØNSKER Å SE PÅ BIOPSYKOSOSIALE ÅRSAKSSAMMENHENGER OG BEVEGELSESMØNSTER DER EN TAR «ROTEN» TIL PROBLEMENE UTEN Å FOKUSERE FOR MYE PÅ STRUKTURER OG SYMPTOMER

OVERSIKT OVER KOMMENDE KURS.

KURSDATOER 2019:

1 dags «advanced» svimmelhetskurs med Alan Sealy 11. september – Sandnes – https://www.deltager.no/alan
2 dagers kurs i skulder med pasientdemonstrasjoner 18.- 19 oktober – Tromsø – https://www.deltager.no/tromsoskulder
2 dagers kurs i skulder med pasientdemonstrasjoner 8.- 9. november – Oslo –  https://www.deltager.no/osloskulder

«FRISK SKULDER» BOKEN

Frisk skulder bokbilde TRAILER FRA SKULDER KURS PÅ L5.NO

ARTIKKEL FRA «NÆRING I SANDNES» 

SAGT OM KURSENE FRA TIDLIGERE KURSDELTAGERE:

Anbefaler kursene til Sigbjørn Hjorthaug for alle som interessert i god
veiledning på undersøkelsesmetodikk, bevegelsesanalyse og konkrete tiltak
for ulike problemstillinger når det gjelder skulder.
Man blir uten tvil tryggere på seg selv etter disse kursene. (Monica Oseland, fysioterapeut «Skulderverkstedet», Halden)

Som skulderkirurger har vi under spesialiseringen mest fokus på det rent teknisk operasjonsmessige, samt spesifikke teser for glenohumeral patologi. «Fysiokurs» har fokus på utvidet undersøkelsesteknikk, scapulastabilitet og –motorikk, som har vært særdeles nyttig for en ortoped. I tillegg, kanskje like viktig, blir jeg mer kjent med interesserte fysioterapeuter, som er helt essensielle samarbeidspartnere for en skulderkirurg. (Svein Austdal, overlege skulderkirurgi, Stavanger Universitetssykehus)

 

«Skulderkursene har vært veldig lærerike og nyttige for min praksis! Jeg har lært å se skulderplager i et mer funskjonelt perspektiv.
Relevant teori, mange video kasus og mye praktisk øving, gjør at en får en god forståelse og trygghet i løpet av kurset.
Jeg bruker øvelser og teknikker fra kurset i behandlingen av skulderpasienter med god effekt!» (Lene Ims Vold, fysioterapeut på Forsand)

* Inspirerende og trygt å lære fra en som har mye erfaring og kunnskap.

* Nyttige og gode teknikker som kan bli brukt umiddelbart i daglig praksis.

* Kursmateriallet – samlet grundig, nyttig og relevant informasjon.  (Roma Rasmussen, fysioterapiklinikken, Stavanger)